اجاره ماشین های جدید آمریکایی-اجاره ماشین-اجاره خودرو

اجاره ماشین های جدید آمریکایی

اجاره ماشین های جدید آمریکایی در تهران مجموعه :اجاره ماشین شهاب . یک شرکت واردکننده داخلی از بازگشت مجدد خودروهای آمریکایی جنرال موتورز و برندهایی چون کرایسلر، شورلت، جی.ام.‌سی و بیوک به ایران خبر داده است.شرکت ائل خودرو ارس از امروز تبلیغات خود در این باره را آغاز کرده است؛  شرکت ائل خودرو ارس در[…]