اجاره خودرو بدون ودیعه

اجاره خودرو شهاب برای آسایش و رفاه اجاره گیرندگان شراط فوق العاده ای را برای مردم ایجاد کرده است از جمله از اجاره خودرو بدون ودیعه ، اجاره ماشین بدون چک ، کرایه ماشین بدون سند و غیره دارا هست.

اجاره خودرو بدون ودیعه
اجاره خودرو بدون ودیعه

اهداف کرایه ماشین شهاب

اهداف اجاره ماشین شهاب فقط فقط جلب رضایت مشتریان است. که دراین گام هرگونه شراط کرایه ماشین را برای اجاره گیرنده آسان ساخته است . این شرکت با بیش از ۶۰ دستگاه خودرو اجاره های در این گذر است که تونع اجاره خودرو را برای مشتریان خود داشته باشد.

اجاره خودرو بدون ودیعه
اجاره خودرو بدون ودیعه

اجاره خودرو بدون ودیعه به چند روش است ؟

  1. اجاره ماشین بدون چک : در این روش شما میتوانید با دادن ودیعه یا سفته ، سند و کالاهای قیمتی خودتان آن را اجاره کنید.
  2. کرایه ماشین بدون سفته : در این روش شما میتوانید با دادن ودیعه یا چک ، سند و کالاهای قیمتی خودتان آن را اجاره کنید.
  3. اجاره خودرو بدون سند : در این روش شما میتوانید با دادن ودیعه یا چک ، سفته و کالاهای قیمتی خودتان آن را اجاره کنید.
  4. اجاره خودرو بدون ودیعه : در این روش شما میتوانید با دادن چک ، سفته و کالاهای قیمتی خودتان آن را اجاره کنید.
اجاره خودرو بدون ودیعه
اجاره خودرو بدون ودیعه

شرایط اجاره خودرو با راننده

شما می توانید با راننده به تمام جلسات مهم و مکان های مورد نظرتان بروید . در این روش شما لازم به دادن چک ، سفته ، سند و غیره نیستید.

شرایط اجاره ماشین بدون راننده

۱-یک فقره چک به مبلغ خودرو

۲-کارت شناسایی معتبر

۳-گواهینامه

۴- “فقط و فقط “ یکی از موارد ذیل:

۱۰-۱ درصد ارزش خودرو به عنوان ودیعه (برای خودرو های ایرانی پانزده درصد ارزش خودرو)

۲-سند ملکی به نام متقاضی

۳-توقف خودروی شخصی متقاضی در پارکینگ عمومی و تحویل سند آن به شرکت

شرایط و مدارک لازم برای اجاره خودرو اتباع خارجی

۱-کارت شناسایی معتبر

۲-ویزا و پاسپورت متقاضی

۳-بلیط رفت و برگشت متقاضی

۴-گواهینامه

۱۰-۵ درصد ارزش خودرو به عنوان ودیعه (به ریال و یا سایر ارزهای خارجی) (برای خودرو های ایرانی پانزده درصد ارزش خودرو)