قلعه های سارو در محلی به نام کلاته سارو

قلعه های سارو   اجاره خودرو قلعه های سارو در ده کیلومتری شمال شرقی سمنان در محلی به نام کلاته سارو که چشمه سار زیبایی است و بر فراز دو رشته کوه طرفین آن، آثار دو قلعه مستحکم و پر ابهت…